• Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên
  • 0963 900 879 | 0392 900 879
  • hotro@jobs.edu.vn

THAY ĐỔI CẤU TRÚC PHẦN THI IELTS LISTENING (THI IELTS TRÊN GIẤY)

Ngày đăng: 07/01/2020
Share Button


IDP IELTS xin trân trọng thông báo Từ tháng 01/2020, cấu trúc bài thi IELTS trên giấy phần Listening sẽ thay đổi 1 số điểm sau:

  • Cụm từ “SECTIONS” sẽ chuyển thành “PARTS”.
  • Phần Example trong Part 1 sẽ bị lược bỏ.
  • Số trang tham chiếu sẽ bị lược bỏ. Ví dụ: Thí sinh sẽ chỉ được hướng dẫn: “Nghe đoạn hội thoại sau để trả lời cho câu hỏi số 1 đến số 4”. (Thay vì “câu hỏi số 1 đến số 4 của trang số 3”).
Bảng biểu so sánh dưới đây sẽ giúp các thí sinh nhận biết rõ hơn sự thay đổi:Sự thay đổi trên nhằm đảm bảo tính đồng nhất giữa 2 hình thức thi IELTS trên giấy và máy tính.Lịch thi IELTS cụ thể năm 2020: Lịch thi IELTS tại Miền Bắc và Thái Nguyên 2020

THAY ĐỔI

BÀI THI LISTENING TRƯỚC ĐÂY

BÀI THI LISTENING HIỆN TẠI

Cụm từ ‘Sections’ chuyển thành ‘Parts’.

Bài thi được chia thành “Section 1, 2, 3, 4”

Bài thi được chia thành “Part 1, 2, 3, 4”

Không có câu Example trong Section 1

Section 1 bao gồm 1 câu Example

Part 1 bị lược bỏ câu Example

Không có số trang tham chiếu

Thí sinh được hướng dẫn “Look at questions 1 to 4 on page 3

Thí sinh được hướng dẫn “Look at questions 1 to 4


Tin tức liên quan

Đăng ký khóa học