• Đường Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên
  • 0963 900 879 | 0392 900 879
  • hotro@jobs.edu.vn

Liên hệ

Chúng tôi ở đây


IEEP Center for Foreign Languages

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế - IEEP

  • Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  • hotro@jobs.edu.vn
  • 0963 900 879 | 0392 900 879